Resund Behandlings uppdrag är att erbjuda specialiserad ätstörningsbehandling till personer som drabbas av ätstörning. Vi samverkar med brukarföreningar, andra organisationer och vårdgrannar för att kontinuerligt utveckla och förbättra vården för drabbade och deras närstående.

 

 

 

 

 

 

Resund Behandling

Studentgatan 4, vån 7

211 38 Malmö

Vxl. 040-616 11 10

   kontakt@resundbehandling.se

Resund Behandling värnar om samverkan med brukarföreningar och samarbetar gärna kring informationsträffar och andra aktiviteter.

Om du som representant för en brukarförening önskar etablera kontakt med oss vänligen skicka ett epost med dina kontaktuppgifter till oss.