Närstående - Anhörig

 

Inom Resund Behandling är vi medvetna om hur svårt det kan vara som anhörig, närstående eller vän till en person som drabbats av ätstörning. Vi vet också att närstående spelar en viktig roll i upptäckten av, behandlingen av, och tillfrisknandet från en ätstörning. Resund Behandling uppmuntrar och värnar om det stöd en närstående kan vara för den som kämpar med att tilfriskna.

 

 

Brukarföreningarna Shedo www.shedo.se och Frisk & Fri www.friskfri.se erbjuder olika former av råd och stöd till närstående.

 

 

Kunskapscentrum för ätstörningar (KÄTS), har tagit fram en webbutbildning; STÄRKA – Stöd mot ätstörningar, som hjälp och stöd för anhöriga till någon med ätstörning. Utbildningen ger kunskap och konkreta råd om hur man kan tänka och göra i olika sammanhang. Läs mer på: www.atstorning.se/utbildning/starka/starka/

 

 

 

Resund Behandling

Studentgatan 4, vån 7

211 38 Malmö

Vxl. 040-616 11 10

   kontakt@resundbehandling.se