Resund Behandling - Värdegrund

 

R - respektfullt bemötande. Respekt i möten och kontakter inom och utanför verksamhetsgränser. Respekt för individens integritet och självbestämmande.

 

E - engagemang och kompetens. Verksamheten drivs av engagerade medarbetare med hög kompetens. Arbetet präglas av professionalism och medmänsklighet.

 

S - säker och trygg vård. Alla som kommer i kontakt med verksamheten ska känna trivsel och trygghet. Arbetet bedrivs med ansvarskänsla och säkerhetsmedvetenhet och följer gällande lagar, förordningar, krav och avtal. All information hanteras konfidentiellt och med stor varsamhet. Avvikelser rapporteras och hanteras enligt verksamhetens avvikelsesystem.

 

U - utveckling och nytänkande. Vi är en verksamhet i ständigt lärande och förbättring. Verksamheten bygger på en stabil kunskapsgrund med en flexibilitet och drivkraft att utveckla samt tillämpa nya metoder och samverkansformer inom vård och behandling.

 

N - närhet och tillgänglighet. Vi är en lokalt förankrad verksamhet med lokalt samhällsengagemang. Verksamheten ska vara inkluderande och lättillgänglig för alla som har behov av att komma i kontakt med oss. Verksamheten styrs av en närvarande och engagerad ledning.

 

D - Delaktighet. Inom och utanför verksamheten uppmuntras delaktighet. Vi delar med oss och är öppna för ny kunskap. Patienter och deras närstående är delaktiga och engageras i vården och behandling. Medarbetare är engagerade och delaktiga i verksamhetens utveckling.

 

 

Resund Behandling

Studentgatan 4, vån 7

211 38 Malmö

Vxl. 040-616 11 10

   kontakt@resundbehandling.se