Are you or someone close to you struggling with an eating disorder? 

There are a number of ways to get help. You can contact your local health care provider (vårdcentralen) or local psychiatric clinic/BUP (psychiatric clinic for children and adolescents). There you should be able to get assessed and establish the level of care needed.  SHEDO and Frisk & Fri are patient associations where you can also seek advice.

Resund Behandling offers two types of treatment programmes.

One is an intensive outpatient treatment for eating disorders. The treatment includes individual therapy, pedagogical  communal meals, lectures and workshops (these are held in Swedish). 

The other types of treatment are weekly group therapy sessions for binge eating disorder and bulimia. These are also held in Swedish.

Treatment at Resund follows an evidence based CBT-approach. We accept patients from the age of 16.

Sök behandling

Det finns olika typer av ätstörningar. De vanligaste ätstörningsdiagnoserna  är bulimi, anorexi, hetsätningsstörning, ARFID och ospecificerad ätstörning.  Gemensamt för dem alla är en överdriven fokusering på mat, vikt, kropp och träning. Om du är orolig att du har en ätstörning, eller om andra i din omgivning uttrycker oro, uppmuntrar vi dig att prata med någon i din närhet eller söka hjälp. Det finns hjälp att få! 

Om du önskar söka behandling hos oss kan du antingen be om en remiss till oss eller kontakta oss direkt.

Vill du göra en egenanmälan ber vi dig fylla i formuläret nedan. Ange ett telefonnummer där vi kan nå dig dagtid och beskriv kort varför du söker kontakt.

Vår målsättning är att ringa upp dig inom fem arbetsdagar och vi gör tre försök att nå dig. Om du inte svarar lämnar vi om möjligt ett meddelande. Om du inte har hört av oss inom en vecka ber vi dig kontakta oss igen.

15 + 5 =

REMITTERA

Till dig som vårdgivare

Resund Behandling har avtal med Region Skåne som omfattar dagsjukvård för alla typer av ätstörningar samt gruppbehandling för bulimi och hetsätningsstörning.
Vi tar emot patienter från 16 års ålder.

Kontakta oss gärna om du har frågor. Vi samverkar gärna i bedömning och planering av behandlingsinsatser. 

Remiss skickas till:

Resund Behandling
Föreningsgatan 15
211 44  Malmö

 

Vi ser gärna följande information i remissen:

  • Kort beskrivning av den sociala situationen.
  • Kort beskrivning av patientens symtom.
  • Aktuell vikt och längd och om möjligt vikthistorik.
  • Puls och blodtryck
  • Beskrivning av eventuell samsjuklighet.
  • Beskrivning av nuvarande, och eventuella tidigare vårdinsatser.
  • Aktuell medicinering
  • Vid frekventa kräkningar - provresultat på basöverskott, kalium, natrium 
  • Om patienten är under 18 behöver vi även namn och telefonnummer till vårdnadshavare.