Har jag en ätstörning?

En ätstörning kan yttra sig på många olika sätt. Gemensamt för de flesta ätstörningar är att tankar på mat, vikt, kropp och träning tar stor plats i livet. Förhållandet till mat, kroppen, vikt och träning blir alltmer problematisk. Vardagen styrs av regler och en rädsla att misslyckas.

Det går att bli frisk från en ätstörning! Är du orolig att du lider av en ätstörning är du välkommen att ta kontakt med oss. Vi kan svara på frågor och informera dig om olika behandlingsalternativ.

Du når oss på telefon 040 – 616 11 10 eller genom att skriva till kontakt@resundbehandling.se

Du kan även söka behandling hos oss genom att skicka in en egenanmälan.

 • Oroar du dig för hur mycket eller lite du äter?
 • Är du rädd för att tappa kontrollen över maten, vikten eller träning.
 • Har du svårt att gå upp i vikt?
 • Undviker du att äta för att slippa fysiska obehag?
 • Har du regler som styr ditt ätande och mående?
 • Undviker du olika livsmedel beroende på näringsinnehåll eller konsistens?
 • Hoppar du över måltider?
 • Känner du skam, ångest eller oro kring din vikt, kropp, ditt ätande eller träning? 
 • Är andra i din närhet oroliga för dig?
 • Upplever du ett starkt ointresse för mat?
 • Äter du stora mängder mat utan att känna fysisk hunger eller tills du är obehagligt mätt?

För att säkerställa om du lider av en ätstörning rekommenderar vi dig att kontakta vården. 

Till oss kan du skicka en egenanmälan.

Du kan också få hjälp via din vårdcentral, ungdomsmottagning, elev/studenthälsa, Barn och Ungdomspsykiatriska mottagning, Unga Vuxna, Företagshälsovård eller allmänpsykiatriska mottagning.  Läs mer på 1177.

 

”Tack från djupet av mitt hjärta och från min familj.

Tack för att ni stöttat, inspirerat, ställt krav och hjälpt mig bli fri från ätstörningen.”

SHEDO och Frisk & Fri är ideella föreningar som erbjuder stöd och råd till närstående. Det kan vara tufft att vara närstående till någon som drabbats av en ätstörning. Ibland kan man behöva en egen samtalskontakt. Du kan vända dig till din vårdcentral för samtalsstöd. 

Närstående

Vi är medvetna om hur svårt det kan vara som närstående till en person som drabbats av ätstörning. Som närstående kan du ha en viktig roll i tillfrisknandet från ätstörning, samtidigt som du själv också kan behöva stöd från vården och ibland kan man behöva ha en egen samtalskontakt som man t ex kan söka via sin vårdcentral.

Om din närstående går i dagsjukvårdsbehandling hos oss finns det möjlighet att komma på enskilt samtal gemensamt med din närstående. Informationsträffar tillsammans med andra närstående erbjuds några gånger per termin. Pga sekretess inhämtar vi alltid patientens medgivande innan vi diskuterar vården med en närstående. 

Brukarföreningarna Shedo och Frisk & Fri erbjuder råd och stöd till närstående.

Kunskapscentrum för ätstörningar (KÄTS), har tagit fram en webbutbildning; STÄRKA – Stöd mot ätstörningar, som hjälp och stöd för anhöriga till någon med ätstörning. Utbildningen ger kunskap och konkreta råd om hur man kan tänka och göra i olika sammanhang.
Läs mer om ätstörningar på www.atstorning.se

 

Sök behandling

Det finns olika typer av ätstörningar. De vanligaste ätstörningsdiagnoserna  är bulimi, anorexi, hetsätningsstörning, ARFID och ospecificerad ätstörning.  Gemensamt för dem alla är en överdriven fokusering på mat, vikt, kropp och träning. Om du är orolig att du har en ätstörning, eller om andra i din omgivning uttrycker oro, uppmuntrar vi dig att prata med någon i din närhet eller söka hjälp. Det finns hjälp att få! 

Om du önskar söka behandling hos oss kan du antingen be om en remiss till oss eller kontakta oss direkt.

Vill du göra en egenanmälan ber vi dig fylla i formuläret nedan. Ange ett telefonnummer där vi kan nå dig dagtid och beskriv kort varför du söker kontakt.

Vår målsättning är att ringa upp dig inom fem arbetsdagar och vi gör tre försök att nå dig. Om du inte svarar lämnar vi om möjligt ett meddelande. Om du inte har hört av oss inom en vecka ber vi dig kontakta oss igen.

8 + 5 =

REMITTERA

Till dig som vårdgivare

Resund Behandling har avtal med Region Skåne som omfattar dagsjukvård för alla typer av ätstörningar samt gruppbehandling för bulimi och hetsätningsstörning.
Vi tar emot patienter från 16 års ålder.

Kontakta oss gärna om du har frågor. Vi samverkar gärna i bedömning och planering av behandlingsinsatser. 

Remiss skickas till:

Resund Behandling
Föreningsgatan 15
211 44  Malmö

 

Vi ser gärna följande information i remissen:

 • Kort beskrivning av den sociala situationen.
 • Kort beskrivning av patientens symtom.
 • Aktuell vikt och längd och om möjligt vikthistorik.
 • Puls och blodtryck
 • Beskrivning av eventuell samsjuklighet.
 • Beskrivning av nuvarande, och eventuella tidigare vårdinsatser.
 • Aktuell medicinering
 • Vid frekventa kräkningar - provresultat på basöverskott, kalium, natrium 
 • Om patienten är under 18 behöver vi även namn och telefonnummer till vårdnadshavare.