Resund Behandling

Vi grundade Resund Behandling 2015 för  att erbjuda en förstklassig ätstörningsbehandling där patienten står i fokus. Vi som äger Resund Behandling, Ingrid Holmquist, Karin Olsson och Johanna Lundstam arbetar alla i verksamheten tillsammans med våra fantastiska medarbetare som delar vårt engagemang för att leverera högklassig vård och behandling.

Resund Behandling har avtal med Region Skåne att erbjuda specialiserad ätstörningsbehandling för personer över 16 år. Verksamheten omfattas av Region Skånes bestämmelser och riktlinjer avseende tillgänglighet, patientavgifter och högkostnadsskydd.

Vi på Resund Behandling brinner för att alla som drabbats av en ätstörning ska ges förutsättningar att tillfriskna.

 

Vårt team

Ingrid Holmquist

Verksamhetschef

Åsa Myrén

Vårdkoordinator & Verksamhets-
administratör

Agata Ostapowizc

Specialistläkare i psykiatri

Eva Persson

Specialistläkare i psykiatri

Anneli Parnegård

Specialistläkare i barn- och ungdomspsykiatri

Karin Olsson

Leg. sjuksköterska spec i psykiatri
Leg. psykolog / Leg. psykoterapeut

Johanna Lundstam

Socionom / Leg. psykoterapeut / rehabkoordinator

Gunilla Bertland

Socionom / Leg. psykoterapeut

Johanna Abrahamsson

PTP-psykolog

Malin Skoglund

Leg. psykolog (föräldraledig)

Louise Andersson

Leg. psykolog

Marléne Olsson

Socionom / KBT steg 1

Moa Paulsson

Leg. psykolog

Charlotte Berg

Leg. psykolog (föräldraledig)

Gabrielle Achinioti

 Leg. fysioterapeut

Isabella Rääf

Leg. dietist

Camilla Nilsson

Kökschef

Lina Aldén

Kökschef
(tjänstledig)

Värdegrund

R – respektfullt bemötande. Respekt i möten och kontakter inom och utanför verksamhetsgränser. Respekt för individens integritet och självbestämmande. 

E – engagemang och kompetens. Verksamheten drivs av engagerade medarbetare med hög kompetens. Arbetet präglas av professionalism och medmänsklighet. 

S – säker och trygg vård. Alla som kommer i kontakt med verksamheten ska känna trivsel och trygghet. Arbetet bedrivs med ansvarskänsla och säkerhetsmedvetenhet och följer gällande lagar, förordningar, krav och avtal. All information hanteras konfidentiellt och med stor varsamhet. Avvikelser rapporteras och hanteras enligt verksamhetens avvikelsesystem.

U – utveckling och nytänkande. Vi är en verksamhet i ständigt lärande och förbättring. Verksamheten bygger på en stabil kunskapsgrund med en flexibilitet och drivkraft att utveckla samt tillämpa nya metoder och samverkansformer inom vård och behandling. 

N – närhet och tillgänglighet. Vi är en lokalt förankrad verksamhet med lokalt samhällsengagemang. Verksamheten ska vara inkluderande och lättillgänglig för alla som har behov av att komma i kontakt med oss. Verksamheten styrs av en närvarande och engagerad ledning.

D – Delaktighet. Inom och utanför verksamheten uppmuntras delaktighet. Vi delar med oss och är öppna för ny kunskap. Patienter och deras närstående är delaktiga och engageras i vården och behandling. Medarbetare är engagerade och delaktiga i verksamhetens utveckling.

 

”Numera har jag ju erfarenhet av att vara totalt frisk och fri, och vet hur underbar den tillvaron är i jämförelse med att inte vara det.”

HUR VI ARBETAR

Effektiva
behandlingsmetoder

På Resund Behandling använder vi oss av de behandlingsmetoder som enligt forskning och beprövad erfarenhet ger bäst effekt. Som patient vill vi att du ska känna dig trygg att vi erbjuder bästa möjliga vård. På Resund Behandling följer vi NICE guides samt nationella- och regionala riktlinjer. 

För oss på Resund Behandling är det viktigt att kunna erbjuda de mest effektiva behandlingsmetoderna utifrån den senaste forskningen. Vi deltar årligen på nationella och internationella konferenser och har ett pågående samarbete med professor Glenn Waller för att kontinuerligt utvärdera och förbättra vår behandling. Glenn Waller är professor i klinisk psykologi med specialitet i evidensbaserad KBT för ätstörningar vid Sheffield universitet i England. 

Vi träffar regelbundet brukarföreningar, närstående, vårdgrannar, skolor, kommuner och andra intressenter för att utveckla vårt arbetssätt. Vårt samarbetet med olika intressenter ger oss värdefulla insikter i hur vi kan utformar vården för att möta behov från patienter, närstående och vården i stort.

Brukarförening Frisk & Fri

Brukarförening SHEDO

Vi för ett kontinuerligt kvalitetsarbete genom egenkontroller, medverkan i nationella kvalitetsregister, enkäter, avvikelsehantering och fortlöpande vidareutbildning. 

Du som patient, närstående eller vårdgranne är välkommen att lämna förbättringsförslag och synpunkter, antingen via  förslagslådan i vår reception eller genom att skicka ett mejl till kontakt@resundbehandling.se

UTBILDNING OCH HANDLEDNING

Vill ni veta mer om ätstörningar?

Vi på Resund Behandling tycker det är viktigt att dela med oss av våra kunskaper.

Vi har specialistkompetens och lång erfarenhet inom ätstörningsbehandling. Vi har även god kunskap om patienter med psykiatrisk samsjuklighet. 

Utbildning/föreläsning

Vi erbjuder föreläsningar och utbildning kring ätstörningar och behandling. Vi kan erbjuda hel- eller halvdagsutbildning men skräddarsyr efter era önskemål och behov. Ta kontakt med oss för mer information och kostnadsförslag. 

Handledning

Vi erbjuder handledning till personalgrupper inom vård, skola och omsorg. Handledningen skräddarsys enligt era behov och önskemål. Det kan vara en punktinsats eller innefatta ett kontinuerligt uppdrag. handledningen kan ske individuellt eller i grupp, antingen på plats eller via länk.

Kontakta oss för mer information och kostnadsförslag. 

 

Till oss kan du remittera och själv söka behandling

REMITTERASÖKA BEHANDLING