Vad kostar det att gå i behandling?

Du betalar samma patientavgift som inom Region Skåne i övrigt. Aktuella patientavgifter hittar du på 1177.

Hur gammal behöver man vara för att komma till er?

Vi tar emot från 16 års ålder. Medelåldern för dem som söker vård hos oss är 29 år och åldersspannet i våra behandlingsgrupper varierar.

Kan jag ta med mig en närstående på besöket hos er? 

Vi ser gärna att du tar med dig en närstående när du kommer för bedömning hos oss.

Kan jag bara gå på samtal hos er?

Vi är en specialstvårdsenhet med uppdrag att erbjuda dagsjukvårdsbehandling och gruppbehandling, men inte enbart samtal.

Hur lång är en behandling? 

Våra gruppbehandlingar sträcker sig över 14 veckor. Om du går i dagsjukvårdsbehandling görs en individuell vårdplan. Behandlingstiden kan variera, vårt grundprogram är 12 veckor. 

Har ni en BMI-gräns?

Nej, vi gör en individuell bedömning utifrån somatiskt status och förutsättningar att klara behandling.

Var kan jag få hjälp/behandling?

Resund Behandling är en del av Region Skånes ätstörningsvård. Det finns flera specialiserade ätstörningsmottagningar i Region Skåne som erbjuder öppenvård. Ätstörningcentrum i Lund erbjuder även dagsjukvård och heldygnsvård. Du kan också få hjälp via din vårdcentral, ungdomsmottagning, elev/studenthälsa, Barn och Ungdomspsykiatriska mottagning, Unga Vuxna, Företagshälsovård eller allmänpsykiatriska mottagning.  

https://www.1177.se/sjukdomar–besvar/psykiska-sjukdomar-och-besvar/atstorningar/atstorningar/

Var kan jag som närstående få stöd?

SHEDO och Frisk & Fri är ideella föreningar som erbjuder stöd och råd till närstående. Det kan vara tufft att vara närstående till någon som drabbats av en ätstörning. Ibland kan man behöva en egen samtalskontakt. Du kan vända dig till din vårdcentral för samtalsstöd. 

Läs mer här 

Jag är missnöjd med bemötandet eller min vård, vart vänder jag mig?

Om du inte är nöjd med vården eller bemötandet du fått kan du lämna synpunkt eller ett klagomål. Kontakta oss i första hand på mottagningen, ofta kan vi lösa problemen tillsammans. 

Du kan också vända dig till patientnämnden, via 1177, för att få råd och stöd.

Om ditt klagomål är av allvarligt karaktär kan du vända dig till Inspektionen för vård och omsorg (IVO).
Innan du anmäler ett  klagomål till IVO ska du ha framfört ditt klagomål till den verksamhet där du fått vård eller patientnämnden.

Till oss kan du remittera och själv söka behandling

REMITTERASÖKA BEHANDLING