Våra behandlingar

Är du drabbad av en ätstörning kan du erbjudas behandling på flera olika vårdnivåer beroende på ditt vårdbehov.

FÖRSTA STEGET

Det första steget är kontakt med din vårdcentral, Unga vuxna-mottagningen, Elevhälsan, studenthälsan och företagshälsovården.

ANDRA STEGET

BUP-ätstörningsteam, ätstörningsmottagningar eller ätstörningsteam på allmänpsykiatriska mottagningar samt gruppbehandling för hetsätningsstörning eller bulimi på Resund Behandling.

TREDJE STEGET

Resund Behandling erbjuder dagsjukvård som är en intensiv behandlingform som utöver individuella samtal även innefattar
t ex pedagogiska måltider, grupper och föreläsningar och sträcker sig över flera dagar i veckan under ca 3 månader.

FJÄRDE STEGET

Det högsta vårdsteget är heldygnsvård på psykiatrisk/medicinsk avdelning alt. behandlingshem.

Vi är en del av ätstörningsvården i Skåne och tar emot personer över 16 år för bedömning och behandling av ätstörning.

Det finns två sätt att komma i kontakt med oss: Remiss eller egenanmälan.

Remiss: Om du tror att du behöver specialiserad ätstörningsbehandling kan du be din kontakt på din vårdcentral skicka remiss till oss.
Önskar du enbart en terapeutisk samtalskontakt vänd dig då i första hand till din VC eller din allmänpsykiatriska mottagning.
I Lund, Malmö, Helsingborg och Hässleholm finns det specialiserade ätstörningsteam inom allmänpsykiatrin.

Så här går det till

När vi har mottagit din remiss eller egenanmälan blir du uppringd av oss inom några dagar. Vi kommer då ställa några kompletterande frågor för att bedöma behovet av specialistpsykiatrisk vård och boka in ett första besök. 

Första besöket
Vid första besöket hos oss görs en bedömning. Du får då svara på frågor om din livssituation, dina symtom och de svårigheter du upplever i dagsläget. Under besöket får du mer information till olika behandlingsmöjligheter. Tillsammans med dig bestämmer vi om vår behandling är rätt för dig. Du får gärna ta med dig en närstående under besöket.

Informationssamtal/träff
Nästa steg är att du erbjuds att komma på ett informationssamtal/träff där du ges information om det för dig aktuella behandlingsprogrammet och den planerade behandlingsstarten.

Dagsjukvård

Vårt dagsjukvårdsprogram sträcker sig över 3-6 månader men anpassas efter dina behov och förutsättningar.

Behandlingen grundar sig i KBT för ätstörningar. Behandlingen är uppdelad i olika faser och inleds alltid med en provvecka. Under provveckan har du möjlighet att prova om behandlingen passar dig och gör det möjligt för oss att planera behandlingen efter dina behov.

För att på bästa sätt kunna planera din behandling samverkar vi med dina eventuella andra vårdkontakter och ser gärna att att du bjuder in din närstående.
Alla som går i behandling hos oss har en individuell vårdplan som utvärderas kontinuerligt.
Dagsjukvården har öppet mån – fre kl. 08:00 – 15:30.
Efter avslutad dagsjukvårdsbehandling erbjuds du två uppföljande samtal efter en respektive tre månader.

Behandlingen innehåller:

 • individuell terapi
 • pedagogiska måltider
 • psykoedukativa grupper
 • fysioterapi såsom basal kroppskännedom
 • föreläsningar & workshops 
 • hemuppgifter 
 • närståendesamtal / samverkan

”Tack från djupet av mitt hjärta och från min familj.

Tack för att ni stöttat, inspirerat, ställt krav och hjälpt mig bli fri från ätstörningen.”

Vårt kök

Vid en ätstörning är mat en central del av behandlingen. Måltiderna är en del av tillfrisknandet för att uppnå ett regelbundet och fullvärdigt ätande.

En måltid kan se ut på många olika sätt – vi övar på att äta varierat och flexibelt. 
Vår kock lagar mat på plats i vårt kök. I stor utsträckning lagar vi mat efter säsong och använder ekologiska samt närproducerade råvaror. Vi tar hänsyn till allergier och vid önskemål kan du få lakto-ovo-vegetarisk kost.

Gruppbehandling för hetsätningsstörning

Behandlingen är en evidensbaserad KBT-behandling och sker i grupp. Gruppen träffas 1-2 gånger i veckan under 12 veckor, med en uppföljande träff en månad efter avslut.  Fokus vid grupptillfällena är regelbundet ätande, faktorer som vidmakthåller ätstörningen, känslomässigt ätande och psykiskt och fysiskt välmående.

Gruppbehandling för bulimi

Behandlingen är en evidensbaserad KBT-behandling och sker i grupp. Gruppen träffas 1 gång i veckan under 10 veckor, med en uppföljande träff en månad efter avslut.  Fokus vid grupptillfällena är regelbundet ätande, kompenserande beteende, kroppsuppfattning, faktorer som vidmakthåller ätstörningen, känslomässigt ätande och psykiskt och fysiskt välmående.

Sök behandling

Det finns olika typer av ätstörningar. De vanligaste ätstörningsdiagnoserna  är bulimi, anorexi, hetsätningsstörning, ARFID och ospecificerad ätstörning.  Gemensamt för dem alla är en överdriven fokusering på mat, vikt, kropp och träning. Om du är orolig att du har en ätstörning, eller om andra i din omgivning uttrycker oro, uppmuntrar vi dig att prata med någon i din närhet eller söka hjälp. Det finns hjälp att få! 

Om du önskar söka behandling hos oss kan du antingen be om en remiss till oss eller kontakta oss direkt.

Vill du göra en egenanmälan ber vi dig fylla i formuläret nedan. Ange ett telefonnummer där vi kan nå dig dagtid och beskriv kort varför du söker kontakt.

Vår målsättning är att ringa upp dig inom fem arbetsdagar och vi gör tre försök att nå dig. Om du inte svarar lämnar vi om möjligt ett meddelande. Om du inte har hört av oss inom en vecka ber vi dig kontakta oss igen.

12 + 1 =

REMITTERA

Till dig som vårdgivare

Resund Behandling har avtal med Region Skåne som omfattar dagsjukvård för alla typer av ätstörningar samt gruppbehandling för bulimi och hetsätningsstörning.
Vi tar emot patienter från 16 års ålder.

Kontakta oss gärna om du har frågor. Vi samverkar gärna i bedömning och planering av behandlingsinsatser. 

Remiss skickas till:

Resund Behandling
Föreningsgatan 15
211 44  Malmö

 

Vi ser gärna följande information i remissen:

 • Kort beskrivning av den sociala situationen.
 • Kort beskrivning av patientens symtom.
 • Aktuell vikt och längd och om möjligt vikthistorik.
 • Puls och blodtryck
 • Beskrivning av eventuell samsjuklighet.
 • Beskrivning av nuvarande, och eventuella tidigare vårdinsatser.
 • Aktuell medicinering
 • Vid frekventa kräkningar - provresultat på basöverskott, kalium, natrium 
 • Om patienten är under 18 behöver vi även namn och telefonnummer till vårdnadshavare.