REMITTERA

Till dig som vårdgivare

Resund Behandling har avtal med Region Skåne som omfattar dagsjukvård för alla typer av ätstörningar samt gruppbehandling för bulimi och hetsätningsstörning.
Vi tar emot patienter från 16 års ålder.

Kontakta oss gärna om du har frågor. Vi samverkar gärna i bedömning och planering av behandlingsinsatser. 

Remiss skickas till:

Resund Behandling
Föreningsgatan 15
211 44  Malmö

 

Vi ser gärna följande information i remissen:

  • Kort beskrivning av den sociala situationen.
  • Kort beskrivning av patientens symtom.
  • Aktuell vikt och längd och om möjligt vikthistorik.
  • Puls och blodtryck
  • Beskrivning av eventuell samsjuklighet.
  • Beskrivning av nuvarande, och eventuella tidigare vårdinsatser.
  • Aktuell medicinering
  • Vid frekventa kräkningar - provresultat på basöverskott, kalium, natrium 
  • Om patienten är under 18 behöver vi även namn och telefonnummer till vårdnadshavare.

Vi är Region Skånes leverantör av specialiserad ätstörningsbehandling.

Resund Behandling erbjuder behandling för alla typer av ätstörningar, såsom anorexi, bulimi, ospecificerad ätstörning och hetsätningsstörning.

Resund Behandling
Föreningsgatan 15
211 44  Malmö

040 616 11 10
måndag, onsdag, fredag 9-12
tisdag, torsdag 9.30-12
måndag - torsdag 13-14

E-post för allmänna frågor: 
kontakt@resundbehandling.se

Du kan även kontakta oss via 1177